ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL

ASL


Open Figuur

Onderliggende processen:

De beheerprocessen
Onderhoud en vernieuwing
De verbindende processen
De sturende processen
Applications Cycle Management (ACM)
Organisation Cycle Management (OCM)

Begrippen:

Applicatie
zie via index bij ITIL, fase service-ontwerp/service design)

Applicatiebeheer/applicatiemanagement Open figuur
(zie via index bij ITIL, fase service-ontwerp/service design)

Applicatieobject
Onderdeel dat direct gerelateerd is of onderdeel uitmaakt van een applicatie, zoals programma?s, sources, gegevensbestanden, documentatie, datadefinities, testbestanden/scripts etcetera.

Richtinggevende processen
De procesclusters waarin de toekomst wordt bepaald voor de applicaties (ACM) en de applicatiebeheerorganisatie (OCM).

Serviceteam (zie ook het drievoudig model voor beheer in hoofdstuk 1)
Het aanspreekpunt voor functioneel beheer waar afspraken worden gemaakt over de te leveren en reeds geleverde dienstverlening door applicatiebeheer en technisch beheer. Het vervult daarmee een brugfunctie tussen de afnemer en het geheel aan leveranciers en biedt een eenduidig aanspreekpunt voor de klant.

Uitvoerende processen
De clusters van processen die beschrijven welke dagelijkse activiteiten in het applicatiebeheerdomein voorkomen en welke relaties daar tussen bestaan.

ASL tussen vraag en aanbod Open figuur

Het complete ASL 2-framework Open figuur

Resultaten - uitvoer ASL 2-processen Open figuur

Overlapping ASL 2 en ITIL v3 Open figuur

Overlapping ASL 2 en ITIL v3 - detail Open figuur

Implementatie ASL Open figuur
Deelstappen en producten - resultaten van onze benadering

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.