ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Continue serviceverbetering > Service reporting

Service reporting

Servicerapportage draagt de verantwoordelijkheid voor het produceren en leveren van overzichten over door it-servicemanagement behaalde resultaten en de ontwikkelingen ten aanzien van de servicelevels.
Open Figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.