ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
Algemene modellen > Negenvlak/Amsterdams informatiemanagementmodel (AIM)

Negenvlak/Amsterdams informatiemanagementmodel (AIM)

Een raamwerk dat kan worden gebruikt om de relatie tussen de organisatie en haar informatievoorziening te bestuderen. Managementvraagstukken rond informatiemanagement kunnen erin worden gepositioneerd.
Open Figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.