ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
Algemene modellen > Drievoudig model voor beheer

Drievoudig model voor beheer

Beheermodel van Looijen met de gebieden applicatiebeheer, functioneel beheer en technisch beheer.
Open Figuur

Begrippen:

Applicatiebeheer/applicatiemanagement - application management
Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het tegen de overeengekomen kosten en kwaliteit instandhouden en onderhouden van de bedrijfsapplicaties/applicatieprogrammatuur en de bijbehorende gegevensverzamelingen tijdens de gehele levenscyclus van de informatiesystemen. Binnen ASL wordt applicatiebeheer aangeduid met applicatiemanagement.

Functioneel beheer
Functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor instandhouding en vernieuwing van de functionaliteit van het informatiesysteem zodat dit blijft aansluiten op de bedrijfsprocessen. Het is verantwoordelijk voor het tegen aanvaardbare kosten en kwaliteit in standhouden van de gewenste informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie tijdens de gehele levenscyclus van het informatiesysteem. Functioneel beheer fungeert dus eigenlijk als eigenaar en opdrachtgever voor het informatiesysteem.

Technisch beheer/infrastructuurmanagement
Technisch beheer is verantwoordelijk voor het tegen overeengekomen kosten en kwaliteit beschikbaar stellen en in stand houden van de technische infrastructuur waarvan de bedrijfsapplicaties gebruikmaken en de diensten die daarvoor nodig zijn. Kortweg is dit de organisatie die de informatiesystemen draait en die zorgt dat de infrastructuur op orde blijft. Binnen ASL wordt technisch beheer aangeduid met infrastructuurmanagement.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.