ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > Onderhoud en vernieuwing > Testen

Testen

Testen - testing is het proces dat de activiteiten bevat om vast te stellen of datgene wat ontworpen is, ook inderdaad gerealiseerd is. De unittest (onderdeel van realisatie) en de acceptatietest (onderdeel van implementatie) maken geen deel uit van het proces testen. Testen omvat de exploitatietest, de functionele systeemtest en de technische integratietest.
Open Figuur

Begrippen:

Datastore (T)
Een permanente verzameling.

Exploitatietest/productietest (T)
Het door of namens technisch beheer beoordelen of het in gebruik te nemen systeem voldoet aan zowel de primaire performance-eisen (zoals doorlooptijden en transactietijden) als de secundaire eisen ten aanzien van productiedocumentatie, bijsturingmogelijkheden enzovoort.

Functionele (logische) systeemtest (T)
Test waarin bepaald wordt of de wijzigingen in de applicatie correct (conform functioneel ontwerp of functionele specificaties) zijn aangebracht en of het gehele informatiesysteem aan de afgesproken functionaliteit voldoet. Ook functionele documenten worden getoetst aan afgesproken kwaliteitscriteria.

Productietest (T)
Zie exploitatietest.

Technische integratietest/technische systeemtest (T)
Test waarin wordt onderzocht of het gerealiseerde geheel voldoet aan de opgestelde specificaties, of het gewijzigde werkt binnen het geheel (dus niet allen het gewijzigde testen) en of het geheel na realisatie nog onderhoudbaar is en voldoet aan de kwaliteitscriteria die vanuit beheer- en onderhoudsoptiek zijn afgesproken.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.