ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > Onderhoud en vernieuwing > Implementatie

Implementatie

Implementatie - implementation (IMPL) is het proces dat alle activiteiten omvat die gedaan moeten worden om gerealiseerde wijzigingsopdrachten te effectueren voor gebruik en gegevensverwerking.
Open Figuur

Begrippen:

Acceptatietest (IMPL)
Hierin test de opdrachtgever of gerealiseerd is wat is afgesproken en of het systeem bruikbaar is voor de gebruikersorganisatie. Een test die tot doel heeft om de juiste werking te controleren en/of aan te tonen ten behoeve van besluitvorming over (acceptatie van) een wijziging.

Applicatiemanagement (IMPL)
Binnen ASL wordt het begrip applicatiemanagement gebruikt ter vervanging van/in plaats van het begrip applicatiebeheer. Applicatiemanagement omvat beheer en applicatieonderhoud en -vernieuwing.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.