ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > De sturende processen

De sturende processen

Het cluster van processen dat zorgdraagt voor integrale sturing op afspraken en verwachtingen, tijd, menscapaciteit en opleverdata, kwaliteit en organisatie,geld, kosten en baten en ingekochte middelen en diensten.
Open Figuur

Onderliggende processen:

Contractmanagement
Financieel Management
Kwaliteitsmanagement
Leveranciersmanagement
Planning en control

Begrippen:

Probleem - problem
(Zie via index bij ITIL, proces problem management.)

Service level agreement SLA - Service Level Agreement/SLA
(Zie via index bij ITIL, process service level management ?)

Sturingscyclus
Structuur die bestaat uit een drietal subprocessen waarin elk sturend proces kan worden onderverdeeld. Plannen en structureren, bewaken en bijsturen en tot slot evalueren en leren. Plannen, bewaken en evalueren komen overeen met de stappen plan, check en act uit de Deming-cyclus. Zij sturen de uitvoering (do) aan.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.