ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > Organisation Cycle Management (OCM) > Service delivery definition

Service delivery definition

Het proces waarmee vraagkant en aanbodkant van de applicatiemanagementorganisatie in kaart worden gebracht en worden vertaald naar een strategie voor de toekomstige dienstverlening van de applicatiemanagementorganisatie.
Open Figuur

Begrippen:

Kritieke succesfactor/KSF
Zaken die doorslaggevend zijn voor het welslagen van de strategie en vaak zelfs voor het voortbestaan van de organisatie (Bijvoorbeeld de stiptheid van dienstregeling bij openbaar vervoer). Concurrentiefactor.

Missie
Elk bedrijf is afhankelijk van klanten. In veel situaties hebben klanten de keuze tussen uw bedrijf en uw concurrent. Wilt u de klant een duidelijk beeld geven wat zij van uw onderneming mogen verwachten, dan is het belangrijk dat u voor uzelf en uw medewerkers duidelijk maakt wat uw bedrijf wil zijn en waar uw bedrijf voor gaat en voor staat. Dit noemt men ook wel een missie van een bedrijf die u kunt vastleggen in een zogenoemde missionstatement/missieformulering.

Smart-doelstelling
Deze is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling smart te formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. Smart staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Strategie
Een strategie is een langetermijnbelang inzake de functie van de organisa?tie in de samenle?ving, waarin de organisatie aan?geeft welke doelstellingen ze wil bereiken, met welke middelen en langs welke wegen. Het is het actieplan van de organisatie.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.