ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL

BISL


Open Figuur

Onderliggende processen:

Gebruiksbeheer, de dagelijkse beheer processen
Functionaliteitenbeheer, onderhoud en vernieuwing
De verbindende processen, uitvoerend niveau
De sturende processen
Opstellen informatiestrategie
Opstellen IV-organisatiestrategie
Informatieco?rdinatie, verbindend proces richtinggevend niveau

Begrippen:

BiSL/Business information services library Open figuur
BiSL staat voor 'business information services library', het procesmodel voor professionalisering van het functioneel beheer en informatiemanagement. Bisl bestaat uit een framework en een bibliotheek van best practices op het gebied van functioneel beheer en informatiemanagement. Het framework geeft invulling aan een aantal functioneel beheerprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Business - gebruikersorganisatie
De gebruikersorganisatie in haar rol als opdrachtgever voor en afnemer van de informatievoorziening.

Functioneel beheer
(Zie hoofdstuk 1.)

Functioneel beheerder Open figuur
Een functioneel beheerder heeft diepgaande kennis van de primaire bedrijfsprocessen en van de functionaliteit van de applicaties. Een functioneel beheerder werkt binnen de gebruikersorganisatie en speelt een belangrijke rol in het overleg tussen de gebruikersorganisatie en de ict-leveranciers en -dienstverleners. Daarnaast dient een medewerker te voldoen aan de specifieke competenties die een functioneel beheerder moet hebben. Enkele voorbeelden zijn: analytisch vermogen , assertief, communicatief, direct, functioneel ontwerp, initiatief tonen, inlevingsvermogen, klantgerichtheid, kunnen onderhandelen, kunnen plannen en organiseren, matching business met ict-doelstellingen, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, ?nee? durven zeggen, ondernemend, open, overtuigend en sterk.

Informatiemanager Open figuur
Een informatiemanager is verantwoordelijk voor de informatievoorziening binnen de organisatie en voor het formuleren van het informatiebeleid en de informatieplanning op tactisch/strategisch niveau. Daarnaast bestuurt en bewaakt de informatiemanager de realisatie van de informatievoorziening.

BiSL en ASL tussen vraag en aanbod Open figuur

Herleiden doelen tot beheerinitiatieven Open figuur

Deelstappen en resultaten van BiSL Open figuur

BiSL - taken en verantwoordelijkheden Open figuur

Mapping van BiSL en ASL op de ITIL-functies Open figuur

BSC-perspectieven en ICT score card Open figuur

Een strategy map voor een ICT (Balanced) score card Open figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.