ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > Gebruiksbeheer, de dagelijkse beheer processen > Gebruiksondersteuning

Gebruiksondersteuning

Het BiSL-proces dat zich richt op het ondersteunen van de eindgebruikers en andere afnemers van informatie uit de geautomatiseerde systemen.
Open Figuur

Begrippen:

Call (GO)
((Zie via index bij ITIL , service productie (proces ? incident management).)

Kerngebruiker/key-user (GO)
Veelal het aanspreekpunt van functioneel beheer in de business. In die hoedanigheid onderhoudt hij contacten met de gebruikers en verzorgt hij de gebruikersondersteuning. Eindgebruiker die een goede inhoudelijke kennis heeft van het bedrijfsproces en van de informatievoorziening. Hierdoor worden key-users vaak betrokken bij het uitvoeren van functioneel beheertaken. Binnen compacte organisaties is de key-user waar mogelijk tevens functioneel beheerder en bij grote organisaties kunnen key-users juist deeltaken overnemen. Voorbeelden van benodigde competenties: analytisch, communicatief , heeft senioriteit en wordt gezien als eerste vraagbaak, coach en vertegenwoordiger van een groep eindgebruikers.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.