ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > De sturende processen

De sturende processen

Het cluster van processen dat zorgdraagt voor integrale sturing op tijd en menscapaciteit (alsook opleverdata), de productiefactor geld (kosten en baten), kwaliteit (van organisatie, applicatie en dienstverlening) en organisatie, afspraken en verwachtingen met en van afnemers over dienstverlening en geleverde producten en tenslotte ingekochte middelen en diensten.
Open Figuur

Onderliggende processen:

Planning & control
Financieel Management
Behoeftemanagement
Contractmanagement

Begrippen:

Sturingscyclus
Structuur die bestaat uit een drietal subprocessen waarin elk sturend proces kan worden onderverdeeld. Plannen en structureren, bewaken en bijsturen en tot slot evalueren en leren. Plannen, bewaken en evalueren komen overeen met de stappen plan, check en act uit de Deming-cyclus. Zij sturen de uitvoering (do) aan, die buiten de besturingscyclus valt.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.