ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > De sturende processen > Financieel Management

Financieel Management

Het sturende BiSL proces dat als doel heeft het maken, onderhouden en bewaken van een vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief kosteneffectieve informatievoorziening en een kosteneffectieve inzet van ict-middelen voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie.
Open Figuur

Begrippen:

Business case van de klant (FM)
(Zie via index bij ITIL, fase service strategie.)

Business case van de leverancier (FM)
(Zie via index bij ITIL, fase service strategie.)

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.