ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > De sturende processen > Behoeftemanagement

Behoeftemanagement

Het sturende proces van BiSL dat ervoor zorgdraagt dat de bedrijfsprocessen van een organisatie worden ingevuld of ondersteund door een adequate informatievoorziening en functioneel beheerorganisatie.
Open Figuur

Begrippen:

Kwaliteitssysteem (ASL en BiSL)
De informatievoorzieningsinfrastructuur in brede zin zoals hulpmiddelen, methoden, technieken en tools.Maar ook: de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.