ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > De sturende processen > Contractmanagement

Contractmanagement

Contractmanagement vertaalt de eisen vanuit het bedrijfsproces naar afspraken over de dienstverlening door de ict-dienstverleners in het kader van de geautomatiseerde informatievoorziening.
Open Figuur

Begrippen:

Contract (CM)
(Zie via index bij ASL, sturende processen, contract-management.)

Raamovereenkomst
Contract dat meestal boven een (dienstverlenings)contract hangt.

Service level agreement/ SLA - service level agreement /SLA
(Zie via index bij ITIL, process service level management ?)

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.