ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > Opstellen informatiestrategie > Bepalen ketenontwikkelingen

Bepalen ketenontwikkelingen

Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van informatisering over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van de informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, effici?nte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening.
Open Figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.