ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > Opstellen informatiestrategie > Informatie portfolio management

Informatie portfolio management

Portfoliomanagement stelt voor de gehele organisatie de contouren vast van de informatievoorziening en bepaalt welke veranderingen daarin nodig en mogelijk zijn.
Open Figuur

Begrippen:

Informatie-architectuur
De onzichtbare structuur die het mogelijk en gemakkelijk maakt om je weg te vinden in een informatievoorziening zoals websites en bibliotheken. Deze structuren zijn noodzakeliik om met de constante ontwikkeling van informatie om te kunnen gaan, nu en in de toekomst. Maar ook: een beschrijving van activiteiten en objecten waarover informatie gewenst is. Ook de relatie tussen activiteiten en objecten, alsmede een opdeling van de architectuur in afzonderlijk analyseerbare delen (business area?s/informatiedomeinen) behoren tot de informatie-infrastructuur.

Informatiebeleid (IPM)
Informatiebeleid, waarvoor het hoogste management verantwoordelijk is, is het geheel van doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen voor het omgaan met informatie en informatietechnologie binnen een organisatie. Maar ook betreft het doelen, middelen, wegen en prioriteiten om de informatievoorziening van een organisatie te ontwikkelen en te beheren.

Informatiebeleid en -planning (IPM)
(Basis)fase waarbinnen het infrastructuuraspect centraal staat. De organisatie wordt integraal vanuit informatievoorzieningsoptiek in beschouwing genomen.

Portfolio (IPM)
Verzameling van samenhangende onderdelen van de informatievoorziening dat als ??n geheel wordt beheerd.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.