ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > De beheerprocessen > Continuiteitsbeheer

Continuiteitsbeheer

Het proces waarmee maatregelen getroffen worden om de continu?teit van de uitvoering en ondersteuning van de informatievoorziening door middel van informatiesystemen op langere termijn te verzorgen.

Begrippen:

Backup
Het kopi?ren van gegevens ter bescherming tegen verlies van de integriteit of beschikbaarheid van de oorspronkelijke gegevens.

Beveiliging - security (CAL)

Continu?teit (CAL)
(Zie via index bij ITIL, proces it service continuity management/ITSCM.)

Uitwijk (CAL)
Het totaal aan maatregelen en voorzieningen dat wordt geactiveerd, nadat door een calamiteit de exploitatie of het beheer en onderhoud van informatiesystemen niet meer op de normale locatie te handhaven is. Bij uitwijk ligt de focus al snel op hardware, maar applicatieobjecten zijn bij uitwijk ook essentieel.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.