ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
BISL > Informatieco?rdinatie, verbindend proces richtinggevend niveau

Informatieco?rdinatie, verbindend proces richtinggevend niveau

Het richtinggevende proces binnen het BiSL-procesmodel dat tot doel heeft alle plannen die gevolgen hebben voor de informatievoorziening op een lijn te brengen.
Open Figuur

Begrippen:

Architectuur - architecture
Blauwdruk; richtinggevende set van hoofdlijnen; uitgangspunten en randvoorwaarden. Impliciet aan architectuur is dat details niet beschreven of geregeld worden en dat structurele zaken goed geregeld moeten zijn. Resultaat van architectuurbepaling hoeft zeker niet een set van prachtige schema?s te zijn.

Infrastructuur - infrastructure
Vaste steeds aanwezige voorzieningen: een stelsel van voorzieningen, die maken dat aan een bepaalde behoefte min of meer probleemloos kan worden voldaan. De realisatie van dat deel van de architectuur dat gemeenschappelijk wordt gebruikt in een organisatie en daardoor een algemene dienst verleent op centraal of lokaal niveau. Denk ook aan het wegennet, de energie- en telefoonvoorzieningen, enzovoort.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.