ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ICT-governance

ICT-governance

ICT-governance volgens ISO 38500 is een generieke beschrijving van hoofdtaken voor directies om ict goed aan te kunnen sturen.
Open Figuur

Onderliggende processen:

Evaluate
Direct
Monitor

Begrippen:

Governance-raamwerk Open figuur

ICT-governance in het model van vraag en aanbod Open figuur

Samenhang ict-governance-hoofdtaken Open figuur

De plan-do-check-act-cyclus van cobit Open figuur

De relatie tussen valit en cobit Open figuur

Implementatie van ICT-governance Open figuur
Deelstappen en producten - resultaten van onze benadering

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.