ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > Onderhoud en vernieuwing

Onderhoud en vernieuwing

Het cluster van processen waarin de noodzakelijke aanpassingen aan applicaties worden aangebracht.
Open Figuur

Onderliggende processen:

Impactanalyse
Ontwerp
Realisatie
Testen
Implementatie

Begrippen:

Change Package
(Zie via index bij ASL, proces programmabeheer en distributie.)

Onderhoud (alle processen onderhoud en vernieuwing)
Het aanbrengen van wijzigingen in een informatiesysteem, ten einde fouten te elimineren of gewenste functionaliteit toe te voegen. Onderscheid: adaptief onderhoud is het aanpassen van ??n of meer delen van het informatiesysteem als gevolg van wijzigingen in de omgeving van die delen (bijvoorbeeld de conversie van gulden naar euro). additief onderhoud is het uitbreiden of wijzigen van de functionaliteit van het informatiesysteem; correctief onderhoud is het herstellen van afwijkingen in componenten van het informatiesysteem; bij correctief onderhoud blijven het gebruik en de exploitatie van de informatievoorziening ongewijzigd; deze vorm van onderhoud is vooral afwachtend, reactief. perfectief onderhoud is het aanpassen van een component van het informatiesysteem aan veranderde kwaliteitseisen van de gebruikers; preventief onderhoud is het corrigeren van componenten van het informatiesysteem, zonder aanleiding in de vorm van een probleemrapport, met als doel (a) het voorkomen van toekomstige problemen, of (b) het verhogen van de onderhoudbaarheid.

Release
(Zie via index bij ITIL, proces release and deployment management.)

Shipment
(Zie via index bij ASL, proces programmabeheer en distributie.)

Wijziging - change
(Zie via index bij ITIL, proces change management.)

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.