ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service strategie > Risk Management

Risk Management

Risicomanagement - risk management (RM) is het proces voor het onderkennen, beoordelen en beheersen van risico's.
Open Figuur

Begrippen:

CRAMM - CRAMM (RM)
Methodologie en instrument voor het analyseren en managen van risico's. CRAMM is oorspronkelijk ontwikkeld door de Britse overheid maar is nu privaat eigendom.

Management of risk/MoR - management of risk (RM)
De methode van het OGC voor het beheersen van risico's. Dit omvat alle activiteiten voor het vaststellen en beheersen van de blootstelling aan risico's die van invloed kunnen zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie.

Risico - risk (RM)
Een mogelijke gebeurtenis die tot schade zou kunnen leiden, of het vermogen beperkt om bepaalde doelstellingen te realiseren. Een risico wordt bepaald door de waarschijnlijkheid dat een bedreiging realiteit wordt, de gevoeligheid van het asset voor de bedreiging en de impact als dit gebeurt.

Risicobeoordeling/risico-assessment - Risk Assessment (RM)
De eerste stappen van risicobeheer/risicomanagement. Het bepalen van de waarde van assets voor de business, het onderkennen van de bedreigingen waaraan die assets blootgesteld zijn, en het bepalen hoe gevoelig elk asset is voor de bedreigingen. Risicobeoordeling kan kwantitatief (gebaseerd op cijfermatige gegevens) of kwalitatief zijn.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.