ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service strategie > Demand Management

Demand Management


Open Figuur

Begrippen:

Business Relationship Manager/BRM - business relationship manager
Rol verantwoordelijk voor het beheren van de relatie met ??n of meer klanten. Deze rol wordt vaak gecombineerd met die van service level manager. Zie Accountmanager.

Gebruikersprofiel - user profile/UP
Patroon van de vraag van de gebruiker naar it-services. Elk gebruikersprofiel omvat ??n of meer patronen van de businessactiviteit.

Kern-it-dienst - core service
Een it-dienst waarmee de kernresultaten worden geleverd die worden verlangd door ??n of meer klanten.

Kernservicepakket - core service package/CSP
Gedetailleerde beschrijving van een kernservice die kan worden gedeeld door twee of meer servicelevel-pakketten. Het voordeel van CSP?s is dat ze een strenge controle garanderen over core services die alle business units gebruiken.

Line of service/LOS - line of service
Een kernservice of ondersteunende service die meerdere servicelevel-pakketten omvat. Een LOS wordt beheerd door een productmanager en elk pakket is bedoeld om een bepaald marktsegment af te dekken.

Pattern of business activity/PBA - pattern of business activity
Belastingsprofiel van ??n of meer businessactiviteiten. Deze profielen ondersteunen de it-serviceprovider bij het inzicht in en de planning voor verschillende activiteitenniveaus. Zie gebruikersprofiel.

Servicelevelpakket/SLP - service level package
Het vastgestelde niveau van utility en warranty voor een specifiek servicepakket. Elke SLP is ontworpen om te voldoen aan de behoeftes van een specifiek pattern of business activity. SLP?s zijn middelen om gedifferentieerde services te leveren.

Servicepakket - service package
Gedetailleerde beschrijving van een it-service die beschikbaar is voor levering aan klanten. Een servicepakket omvat een servicelevel-pakket en ??n of meer kernservices en ondersteunende services (supporting services).

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.