ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service-ontwerp

Service-ontwerp


Open Figuur

Onderliggende processen:

Service Level Management
Service Catalogue Management
Supplier Management
Availibility Management
Capacity Management
Business relationship Management
Information Security Management
IT Service Continuity Management

Begrippen:

Acceptatie - acceptance
Formeel akkoord dat een it-service, proces, plan, of andere prestatie volledig, juist en betrouwbaar is en voldoet aan de gestelde vereisten. Acceptatie wordt meestal voorafgegaan door evaluatie of testen en is vaak een vereiste voordat men kan doorgaan met het volgende stadium van een project of proces. Zie SAC.

Applicatie - application
Een softwareprogramma met specifieke functies die directe ondersteuning bieden aan de uitvoering van bedrijfsprocessen of procedures. Elke applicatie kan een onderdeel vormen van ??n of meer it-services. Een applicatie draait op ??n of meer servers of clients.

Requirements engineering
Ontwikkeling van eisen. In deze aan service design gerelateerde activiteit wordt een handvat gegeven voor het goed inventariseren en opstellen van de specificaties van de gewenste of vereiste veranderingen in de it-dienstverlening.

Service acceptatiecriteria - service acceptance criteria/SAC
Verzameling van criteria om te zorgen dat een it-service voorziet in de vereiste functionaliteit en kwaliteit en dat de it-serviceprovider in staat is de nieuwe it-service te leveren op het moment dat deze beschikbaar wordt gesteld voor gebruik.

Service-ontwerppakket - service design package/SDP
Document(en) met een beschrijving van alle aspecten van een it-service en de vereisten die daaraan worden gesteld gedurende elk stadium van de levenscyclus. Een SDP wordt opgesteld voor elke nieuwe it-service, omvangrijke change of bij de uitfasering van een it-service.

Vereiste - requirement
Formele omschrijving van wat nodig is. Voorbeeld: servicelevel-vereiste, projectvereiste of de vereiste resultaten van een proces.

Applicatiebeheer/applicatiemanagement - application management
????????? Service design: deze activiteit beschrijft enerzijds tot het toepassen van een zogenaamde service development lifecycle en anderzijds de noodzaak tot het beschouwen van alle diensten vanuit het perspectief van de onderhoudbaarheid en beheerbaarheid van de applicaties. ????????? Service operation: de functie die verantwoordelijk is voor het beheer van applicaties gedurende hun gehele levenscyclus. ????????? ASL: applicatiemanagement is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de gegevensbanken. Applicatiemanagement omvat het beheren, aanpassen en ontwikkelen van applicaties.

Data- en informatiemanagement - data & information management
Een van de drie aan service design gerelateerde activiteiten die in de volgende vier gebieden kan worden onderverdeeld: ????????? beheer van gegevensdragers, ook wel data-administratie genoemd; ????????? beheer van data/informatietechnologie zoals database-ontwerp; ????????? beheer van informatieprocessen; ????????? beheer van gegevensstandaarden en -beleid;

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.