ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service-ontwerp > Service Catalogue Management

Service Catalogue Management


Open Figuur

Begrippen:

Business-servicecatalogus - business service catalogue
Hierin zijn vastgelegd: alle it-diensten die aan de klant worden geleverd alsook de relaties met de verschillende afdelingen en businessprocessen die afhankelijk zijn van de it-dienst. Dit is het klantperspectief.

Servicecatalogus - service catalogue (SCM) Open figuur
De servicecatalogus is een onderdeel van de serviceportfolio en bestaat alleen uit de actieve en goedgekeurde services (op detailniveau) in de serviceproductiefase. (zie via index onder service portfolio management)

Technische servicecatalogus - technical service catalogue (SCM)
Hierin zijn vastgelegd alle it-diensten die aan de klant zijn geleverd alsook de relaties met de ondersteunende services, componenten en configuratie-items nodig voor het ondersteunen van de dienst. Het is een onderbouwing van de business service catalogue, behoort niet tot het klantperspectief en moet onzichtbaar blijven voor de klant.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.