ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > Onderhoud en vernieuwing > Impactanalyse

Impactanalyse

Het proces waarin in kaart wordt gebracht wat de gevolgen zijn van voorgestelde wijzigingen, op basis waarvan wordt bepaald wat de beste globale oplossingsrichting is om de wijzigingen te realiseren.
Open Figuur

Begrippen:

Change set (IA)
(Zie via index bij ASL, proces programmabeheer en distributie.)

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.