ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service-ontwerp > Capacity Management

Capacity Management


Open Figuur

Begrippen:

Application sizing - application sizing
De activiteit waarin de vereiste middelen voor een nieuwe applicatie, of een belangrijke wijziging van een bestaande applicatie, worden bepaald. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de it-service de overeengekomen servicelevel-doelstellingen voor de capaciteit en prestaties kan behalen.

Businesscapaciteitsmanagement/BCM - business capacity management
In de context van it-servicebeheer, is businesscapaciteitsbeheer de activiteit die betrekking heeft op het onderkennen van de toekomstige businessvereisten, zodat deze in het capaciteitsplan kunnen worden gebruikt. Zie servicecapaciteits-beheer.

Capaciteitsmanagement Informatiesysteem/CMIS - capacity management information system
Virtuele opslagplaats van alle gegevens met betrekking tot capaciteitsbeheer die in het algemeen opgeslagen zijn op meerdere fysieke locaties. Deze database bevat alle informatie benodigd door de drie subprocessen van capacity management.

Capaciteitsplan - capacity plan
Een capaciteitsplan wordt gebruikt om de middelen te beheren die vereist zijn voor het leveren van it-services. Het plan bevat scenario's met verschillende voorspellingen van de businessvraag en begrote opties (met bekende kosten) voor het leveren van de overeengekomen servicelevel-doelstellingen.

Componentcapaciteitsmanagement/CCM - component capacity management
Het proces voor het verklaren van de capaciteit, het gebruik en de prestaties van configuratie-items. Gegevens worden verzameld, geregistreerd en geanalyseerd voor gebruik in het capaciteitsplan. (ook continual service improvement)

Drempelwaarde - threshold
De waarde van een maatstaf waarbij een alarm afgaat of een beheershandeling moet wordt ondernomen. Voorbeeld: ?incident met prioriteit 1 niet opgelost binnen 4 uur?, ?meer dan 5 soft disk errors in een uur? of ?meer dan 10 mislukte wijzigingen in een maand?.

Modelleren - modelling
Techniek voor het voorspellen van het toekomstige gedrag van een systeem, proces, it-service, configuratie-item, enz. Wordt veel gebruikt in financial management, capacity management en availability management. Onderken baselining (uitgangspuntmodel), trendanalyse, analytisch modelleren en simulatiemodellen. Modelleringsmethodesworden gebruikt om ?het gedrag van it-services? te voorspellen.

Servicecapaciteitsmanagement/SCM - service capacity management
Activiteit die leidt tot inzicht in de prestaties en capaciteit van de it-services. De middelen die door elke it-service worden gebruikt en het gebruiksprofiel in de tijd worden verzameld, geregistreerd en geanalyseerd voor gebruik in het capaciteitsplan. Zie business capaciteitsbeheer, componentencapaciteitsbeheer. (ook continual service improvement)

Tuning - tuning
Activiteit die er zorg voor draagt dat wijzigingen zo gepland worden dat de mensen en middelen zo effici?nt mogelijk worden gebruikt. Tuning vormt een onderdeel van prestatiebeheer, dat ook de bewaking van de prestaties en implementatie van vereiste wijzigingen omvat.

Vraagbeheer - demand management
Hier wordt aandacht geschonken aan de volgende drie aspecten van demand management: korte termijn, lange termijn en het opbouwen van wanneer bepaalde it-diensten gebruikmaken van welke componenten van de it-infrastructuur. (Zie ook uitgebreid via index onder het subproces demand management van service strategy).

Prestatiebeheer - performance management
????????? ITIL: (continual service improvement) Proces voor dagelijkse capaciteitsbeheeractiviteiten. Deze omvatten bewaking, drempelbewaking, prestatieanalyse en tuning, en het implementeren van wijzigingen met betrekking tot de prestaties en capaciteit. ????????? ASL: Het meten van de performance van een applicatie en het treffen van maatregelen opdat de performance aan de eisen voldoet en blijft voldoen.

Werklast - workload
????????? ITIL: Middelen die vereist zijn om een afzonderlijk deel van een it-service te leveren. Kan worden ingedeeld op basis van gebruikers, groepen van gebruikers of functies binnen de it-service. Dit begrip wordt gebruikt bij de analyse en het beheer van de capaciteit, prestaties en de gebruiksgraad van de configuratie-items en it-services. Wordt soms gebruikt als synoniem van 'doorvoer'. ????????? ASL: De hoeveelheid werk die op een informatiesysteem afkomt, in de vorm van gegevens die een informatiesysteem binnen een bepaalde tijd moet verwerken.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.