ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service-ontwerp > IT Service Continuity Management

IT Service Continuity Management


Open Figuur

Begrippen:

Business- impactanalyse/BIA - business impact analysis
BIA is de activiteit in businesscontinu?teitsbeheer die de essenti?le functies van de business en hun afhankelijkheden vaststelt. Deze afhankelijkheden kunnen leveranciers, mensen, andere businessprocessen, it-services, enz. omvatten. (Zie ook ITIL, service strategy, financial management.)

Businesscontinu?teitsbeheer - business continuity management
Het businessproces voor het beheersen van risico?s die een aanzienlijke nadelige invloed op de business zouden kunnen hebben. Het definieert de doelstellingen, het bereik en de vereisten van service continuity management.

Businesscontinuiteitsplan - business continuity plan/BCP
Plan dat de stappen omschrijft die genomen moeten worden voor het herstellen van de businessprocessen na een calamiteit. Het plan omvat ook de voorwaarden voor het activeren daarvan, de betrokkenen, communicatie, enz. Continuiteitsplannen voor de it-services vormen een belangrijk onderdeel van de businesscontinuiteitsplannnen.

Calamiteit
(grote) ramp zoals overstroming of aardbeving.

Herstel - recovery
Het terugbrengen van een configuratie-itm of it-service in de werkende staat. Het herstel van een it-service omvat ook vaak het terugbrengen van gegevens in een stabiele toestand. Na herstel kunnen er verdere stappen nodig zijn voordat de it-service weer aan de gebruikers beschikbaar kan worden gesteld.

Continu?teit
????????? ITIL: zorgt ervoor dat de service de business ook tijdens grote uitval of andere calamiteiten ondersteunt, ????????? ASL: de mate waarin het informatiesysteem op langere termijn ongestoord of met een aanvaard risico kan blijven functioneren.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.