ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Servicetransitie > Release and Deployment Management

Release and Deployment Management

Proces dat releasebeheer en de ontwikkeling (deployment) van releases voor zijn rekening neemt.
Open Figuur

Begrippen:

Definitive media library/DML - definitive media library/DML
E?n of meer locaties waarin de definitieve, goedgekeurde versies van alle software configuratie-items veilig zijn opgeslagen. De DML kan ook hiermee samenhangende CI's bevatten zoals licenties en documentatie. De DML is een enkelvoudige logische opslaglocatie, zelfs als er meerdere fysieke locaties zijn. Alle software in de DML valt onder wijzigings- en releasebeheer en is geregistreerd in het configuratiemanagementsysteem. Alleen software uit de DML mag worden toegepast in een release.

Release-identificatie - Release identification
Naamgevingsconventie om een release te identificeren. De identificatie omvat meestal een verwijzing naar het configuratie-item en een versienummer.

Releasepackage
Een enkele release-unit of een gestructureerde, samenhangende verzameling van release-units.

Releaserecord/releaseregistratie - release record
Registratie in de CMDB die een release beschrijft. Een releasrecord heeft koppelingen met alle configuratie-items die worden be?nvloed door de release.

Release-unit - release unit
Componenten van een it-service die in het algemeen samen worden uitgegeven. Omvat meestal voldoende componenten om een nuttige functie uit te voeren. Voorbeelden: een release unit zou een desktop-PC kunnen omvatten, met de hardware, software, licenties, documentatie, enzovoort; volledige salarisadministratie-applicatie, compleet met de it-operationsprocedures en gebruikerstraining.

V-model
Dit model geeft aan op welke wijze bouw en test en het beheer van de pre-productieomgeving plaats zal vinden en welk proces verantwoordelijk is voor welke fase. Anders gezegd: het V-model geeft configuratie- en testniveaus weer en is een geschikt hulpmiddel om de verschillende configuratieniveaus waarop ontworpen moet worden, inclusief de ontwikkeling van de serviceoplossing, vast te leggen.

Release - release
????????? ITIL: Combinatie van hardware, software, documentatie, processen of andere componenten die vereist zijn voor de implementatie van ??n of meer goedgekeurde wijzigingen aan it-services. De inhoud van elke release wordt beheerd, getest en ingevoerd/uitgerold als een eenheid. ????????? ASL: Een verzameling gegroepeerde wijzigingen die gelijktijdig en in gezamenlijkheid worden aangebracht. Een release leidt tot een nieuwe versie van een applicatie.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.