ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Servicetransitie > Change Management

Change Management


Open Figuur

Begrippen:

Noodwijziging - emergency change
Wijziging die zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld voor het oplossen van een belangrijk incident of de implementatie van een patch voor de beveiliging. In het algemeen heeft het proces voor wijzigingsbeheer een specifieke procedure voor dergelijke wijzigingen.

Noodwijzigingscommissie - emergency change advisory board/ECAB
Deel van de wijzigingscommissie dat beslissingen neemt over noodwijzigingen met een hoge impact. De samenstelling van het ECAB wordt vaak pas bepaald op het moment dat een vergadering wordt bijeengeroepen en hangt af van de aard van de noodwijziging.

Post implementation review/PIR - post implementation review/PIR
Evaluatie die wordt uitgevoerd na de implementatie van een change of een project. Met de PIR wordt bepaald of de change of het project geslaagd is en worden mogelijkheden voor verbetering vastgesteld.

Standaardwijziging - standard change
Een van te voren goedgekeurde wijziging die een laag risico heeft, relatief vaak voorkomt, en volgens een procedure of werkinstructie verloopt. Voorbeeld: een wachtwoordreset of het leveren van standaardapparatuur voor een nieuwe medewerker. Er is geen RfC vereist voor het implementeren van een standaardwijziging en deze worden geregistreerd en bewaakt met behulp van een ander instrument, zoals een serviceverzoek. Zie wijzigingsmodel.

Wijzigingscommissie - change advisory board/CAB
Groep mensen die de changemanager adviseert met betrekking tot de beoordeling, prioritering en planning van wijzigingen. Deze commissie bestaat meestal uit vertegenwoordigers van alle vakgebieden van de it-serviceprovider, de business en derden zoals leveranciers.

Wijzigingsmodel - change model
Herhaalbare manier voor het omgaan met een bepaalde categorie wijzigingen. Een wijzigingsmodel geeft specifieke, vooraf bepaalde stappen die worden gevolgd bij een wijziging uit deze categorie. Wijzigingsmodellen kunnen bijzonder eenvoudig zijn en geen goedkeuring vereisen of bijzonder complex zijn met veel stappen die goedkeuring behoeven (b.v. een belangrijke software release). Zie standaard wijziging.

Wijzigingsplan - schedule of change
Document met alle goedgekeurde wijzigingen en de geplande implementatiedatums. Een wijzigingsplan wordt ook wel forward schedule of change genoemd, hoewel het ook informatie omvat over wijzigingen die al zijn ge?mplementeerd.

Wijzigingsverzoek/request for change/RFC - request for change/RFC
Formeel verzoek tot het uitvoeren van een wijziging. Een RfC bevat details van de voorgestelde wijziging en kan op papier of in elektronische vorm worden geregistreerd. RfC wordt vaak, foutief, gebruikt in de zin van wijzigingsregistratie of de wijziging zelf.

Wijziging - (service)change
????????? ITIL: De toevoeging, modificatie of verwijdering van iets dat enige invloed zou kunnen hebben op de it-services. De scope dient zich uit te strekken tot alle it-services, configuratie-items, processen, documentatie, enzovoort. ????????? ASL: Een gewenste of noodzakelijke verandering aan de objecten (bestanden, documentatie enzovoort} van de applicatie.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.