ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Servicetransitie > Knowledge Management

Knowledge Management


Open Figuur

Begrippen:

Data-informatie-kennis-wijsheid DIKW - data-to-information-to-knowledge-to-wisdom/DIKW
Manier om het verband tussen gegevens, informatie, kennis en wijsheid te begrijpen. DIKW laat zien hoe elk van deze elementen op de andere is gebaseerd.

Servicekennismanagementsysteem/SKMS - service knowledge management system/SKMS
Verzameling tools en databases voor het beheer van kennis en informatie. Omvat het configuratiebeheersysteem en andere tools en databases. Het SKMS wordt gebruikt voor de opslag, beheer, actualisering en presentatie van alle informatie die een it-serviceprovider nodig heeft voor het beheer van de volledige levenscyclus van it-services.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.