ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Servicetransitie > Evaluation Management

Evaluation Management


Open Figuur

Begrippen:

Evaluatie - evaluation
Proces voor het beoordelen van een nieuwe of gewijzigde IT-service, zoals ontworpen in en door service-ontwerp, om zeker te stellen dat de risico's worden beheerst en om de beslissing over het al of niet doorgaan van de wijziging te ondersteunen. Evaluatie kan ook het vergelijken van een daadwerkelijk resultaat met het gewenste resultaat betekenen, of het onderling vergelijken van alternatieven. Evaluatie vindt plaats vindt plaats tijdens de uitrolen voor de definitieve overdracht van servicetransitie aan serviceproduktie.

Plan-do-check-act - plan-do-check-act
Cyclus met vier stappen voor procesbeheer, toegeschreven aan William Edwards Deming. Plan-do-check-act wordt ook wel de Deming-cyclus genoemd. Plan: ontwerp of herzie processen die de it-services ondersteunen. Do: implementeer het plan en beheer de processen. Check: meet de processen en it-services, vergelijk de uitkomst met de doelstellingen en stel rapporten op. Act: plan en implementeer wijzigingen om de processen te verbeteren. (continual service improvement)

Voorspelde prestaties - predicted performance
Voorspelde prestaties - predicted performance

Werkelijke prestaties - actual performance
Werkelijke prestaties - actual performance

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.