ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ASL > Onderhoud en vernieuwing > Ontwerp

Ontwerp

Ontwerp - design (FO) is het proces waarin de gebruikersspecificaties zodanig worden uitgewerkt en vastgelegd, in een functioneel ontwerp, dat deze daarna op eenduidige wijze kunnen worden gerealiseerd en getest.
Open Figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.