ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Servicetransitie > Service Asset and Configuration Management

Service Asset and Configuration Management


Open Figuur

Begrippen:

Configuratie nullijn - configuration baseline
Een nullijn van een configuratie die formeel is overeengekomen en wordt beheerd door het wijzigingsbeheer proces. Een Configuratie nullijn wordt gebruikt als de basis voor toekomstige builds, releases en wijzigingen.

Configuratiemanagementdatabase/CMDB - configuration management database/CMDB
Database voor het opslaan van configuratieregistraties gedurende hun levenscyclus. Het configuratiemanagementsysteem onderhoudt ??n of meer CMDB's, en elke CMDB bevat de kenmerken van CI's en hun relaties met andere CI's.

Configuratiemanagementsysteem/CMS - configuration management system/CMS Open figuur
Verzameling van instrumenten en databases die wordt gebruikt door een it-serviceprovider voor het beheer van haar configuratiegegevens. Het CMS omvat ook informatie over incidenten, problemen, bekende fouten, wijzigingen en releases; en kan gegevens bevatten over werknemers, leveranciers, locaties, business units, klanten en gebruikers. Het CMS omvat instrumenten voor het verzamelen, opslaan, beheren, bijwerken en presenteren van gegevens over alle configuratie-items en de relaties daartussen. Het CMS wordt bijgehouden door configuratiebeheer en wordt gebruikt door alle overige ITIL-processen..

Configuratiestructuur - configuration structure
De hi?rarchie alsook de andere relaties tussen alle CI?s die een configuratie vormen.

Definitive Media Library/DML - definitive media library/DML
Zie release and deployment management.

Definitive spare - definitive spare
Door change management goedgekeurde onderdelen van de it-infrastructuur die nog niet in de productieomgeving staan.

Kenmerk - attribute
Informatie over een CI. Voorbeelden: naam, locatie, versie, nummer en kosten. De kenmerken van CI's worden opgeslagen in de configuratiemanagementdatabase (CMDB).

Logisch model
Configuration management levert een logisch model van de services, assets en de infrastructuur door de verbanden tussen configuratie-items vast te leggen. Het kan bijvoorbeeld van pas komen bij impactanalyses.

Samengestelde Component - assembly
Een configuratie-item samengesteld uit meerdere andere CI's. Bijvoorbeeld een server-CI kan CI's omvatten zoals CPU's, disks, geheugen, enzovoort; een it-dienst-CI kan diverse hardware, programmatuur en andere CI's omvatten.

Serviceasset - service asset
Elke vaardigheid of middel van een serviceprovider.

Snapshot/?foto? - snapshot
De huidige status van een configuratie of een CI zoals vastgelegd door een discovery tool.

Configuratie-item - configuration item/CI
????????? ITIL: Elke component die beheerd dient te worden om een it-service te leveren. Een asset die onder beheer is of zal zijn van configuration management. Informatie over elke CI is geregistreerd in een configuratieregistratie van het configuratiebeheersysteem en wordt gedurende de levenscyclus onderhouden door configuratiebeheer. Voorbeelden van CI's zijn it-services, hardware, programmatuur, gebouwen, mensen en formele documentatie zoals procesdocumentatie en SLA's. ????????? ASL: De applicatie of applicatieobjecten (op een infrastructuur met informatie daarbij over die infrastructuur). Denk naast programmatuur ook aan zaken als documentatie, datadefinities en scripts.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.