ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Servicetransitie > Service Validation and Testing Management

Service Validation and Testing Management


Open Figuur

Begrippen:

Acceptatie - acceptance
Formele overeenkomst die zorgt date en it-service, process, plan of andere grootheid complete, accuraat en betrouwbaar is en voldoet aan de gespecificeerde eisen. Acceptatie wordt meestal voorafgegaan door evaluatie of testen en is meestal noodzakelijk voordat aan de volgende stap in een project of proces begonnen kan worden.

Containerbegrip
Van Dale zegt: ?een begrip zonder scherp afgebakende betekenis waaraan de taalgebruiker zelf nader invulling kan geven en dat op veel verschillende toestanden, gebeurtenissen of zaken wordt toegepast.?

Evaluatie - evaluation
Proces voor het beoordelen van een nieuwe of gewijzigde it-service om zeker te stellen dat de risico's worden beheerst en om de beslissing over het al of niet doorgaan van de wijziging te ondersteunen. Evaluatie kan ook het vergelijken van een daadwerkelijk resultaat met het gewenste resultaat betekenen, of het onderling vergelijken van alternatieven.

Fit for purpose /geschikt voor het doel - fit for purpose
Informele term voor het beschrijven van een proces, configuratie-item, it-service enz. die in staat is te voldoen aan de doelstellingen of het servicelevel. Dit vereist een geschikt ontwerp, implementatie, sturing en onderhoud.

Servicevalidatie en -testen - service validation and testing
Proces van het valideren en testen van een nieuwe of gewijzigde it-service. Dit stelt zeker dat de service voldoet aan de ontwerpspecificatie en aan de behoeften van de business.

SVT in relatie tot service-ontwerp
SVT controleert het service-ontwerp aan de hand van ?design-constraints?. Zijn vastgestelde grenzen correct/is ontwerpaanpassing zinvol?

Test - test
Activiteit om na te gaan of een configuratie-item, it-service, proces, enz. voldoet aan de specificatie of overeengekomen vereisten.

Testbenadering- en techniek
Er zijn verschillende testtechnieken en -aanpakken. Techniek en aanpak zijn afhankelijk van het type service, het risicoprofiel, het testdoel en het testniveau. Bijvoorbeeld documentevaluaties, simulaties, pilots, scenariotesten etcetera.

Testmodel
Een testmodel bevat een testplan, wat er getest moet worden en de testscripts die beschrijven hoe er getest moet worden.

Teststrategie
De teststrategie bepaalt hoe een organisatie omgaat met het opzetten van testen en het alloceren van mensen en middelen.

Testtype
Naast allerlei functionele en niet-functionele testtypen is er een perspectief-/doelgroepafhankelijke typering mogelijk. Denk hierbij o.a. aan bruikbaarheidstesten (eindgebruikers) en serviceleveltesten (servicelevelmanager, klant).

Validatie - validation
Activiteit die zekerstelt dat een nieuwe of gewijzigde it-service, proces, plan of andere prestatie voldoet aan de behoeftes van de business. Validatie stelt zeker dat wordt voldaan aan de businessvereisten, zelfs als deze zijn gewijzigd sinds het oorspronkelijke ontwerp.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.