ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Serviceproductie > Event Management

Event Management


Open Figuur

Begrippen:

Alarm - alert (EM)
Waarschuwing dat een drempelwaarde is bereikt of overschreden, iets gewijzigd is of er een incident heeft plaatsgevonden. Alarmen worden vaak aangemaakt en beheerst door systeembeheer-tools en worden beheerst door het eventmanagement-proces.

Gebeurtenis - event (EM)
Statusverandering die van belang is voor het management van een CI of it-service. Deze term wordt ook gebruikt voor een alert of een bericht gecre?erd door een it-service, CI of monitoringtool. Deze gebeurtenissen vereisen meestal dat operationeel it-personeel actie onderneemt, en leiden vaak tot de registratie van incidenten.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.