ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Serviceproductie > Problem Management

Problem Management


Open Figuur

Begrippen:

Known error - known error
Probleem waarvan de onderliggende oorzaak en een workaround vastgelegd zijn. Known errors worden aangemaakt en gedurende hun levenscyclus beheerd door problemmanagement. Known errors kunnen ook worden vastgesteld/ge?dentificeerd door de ontwikkelaars of de leveranciers.

Known error database/KEDB - known error database/KEDB
Database met registraties van alle known errors. Deze database wordt opgebouwd door probleemmanagement en gebruikt door incident- en probleemmanagement. Deze database vormt een onderdeel van het servicekennismanagementsysteem, SKMS.

Probleem - problem
????????? ITIL: De onbekende oorzaak van ??n of meer incidenten. Het problemmanagementproces is verantwoordelijk voor het nadere onderzoek. ????????? ASL: Een ongewenste situatie, die vraagt om een structurele analyse en oplossing. Een tekortkoming aan het kwaliteitssysteem in brede zin. Problemen zijn het resultaat van evaluaties en kunnen door ieder proces binnen het ASL-framework gegenereerd worden. Problemen worden binnen kwaliteitsmanagement verzameld en behandeld.

Impact en urgentie Open figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.