ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Serviceproductie > Access Management

Access Management

Het proces waarmee gebruikers toegang krijgen tot het gebruik van it-services, data of andere middelen. Toegangsbeheer is de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van middelen door zeker te stellen dat alleen gebruikers met de nodige toestemming toegang hebben tot de middelen of deze kunnen wijzigen. Toegangsbeheer wordt soms rechtenbeheer of identiteitsbeheer genoemd.
Open Figuur

Begrippen:

(elektronisch) Toegangsbeheer
Zie het proces access management

Access - toegang
Dit verwijst naar het niveau en omvang van de functionaliteit van een it-dienst of data die een gebruiker mag gebruiken.

Directory service - directory service
Applicatie voor het beheer van informatie over de it-infrastructuur die beschikbaar is via een netwerk evenals de bijbehorende toegangsrechten van gebruikers.

Identiteit - identity
Unieke naam gebruikt ter aanduiding van een gebruiker, persoon of rol. De identiteit wordt gebruikt om rechten toe te kennen aan die gebruiker, persoon, of rol. Voorbeelden: de gebruikersnaam 'CuppenB' of de rol 'changemanager'.

Identiteitsbeheer - identity management
Zie toegangsbeheer/access management.

Information security
= f(vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid). Zie information security management.

Rechten - rights
Bevoegdheden, toestemmingen toegekend aan een gebruiker of rol. Voorbeeld: het recht om bepaalde gegevens te wijzigen of om een change te autoriseren.

Toegang - access
Een verwijzing naar het niveau en de omvang van de functionaliteit van een it-dienst of data die een gebruiker mag gebruiken.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.