ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Serviceproductie > Monitoring and control

Monitoring and control


Open Figuur

Begrippen:

Actieve bewaking - active monitoring
Bewaking van een configuratie-item of een it-service waarbij gebruik wordt gemaakt van regelmatige, geautomatiseerde controles om de huidige status te bepalen.

Beheersen - control
Het beheren van het gebruik of het gedrag van een CI, systeem of it-service.

Bewaking/monitoring - monitoring
Herhaalde observatie van een CI, it-service of proces om events te detecteren en te verzekeren dat de huidige status bekend is.

Monitoring-beheerscyclus/monitor control loop - monitor control loop Open figuur
Het bewaken van de uitvoer van een proces, it-service, configuratie-item; het vergelijken van deze uitvoer met een voorafbepaalde norm; het op basis van deze vergelijking nemen van gepaste acties.

Passieve monitoring - passive monitoring
Het bewaken van een CI, it-service of proces dat een alarm/alert of melding vereist om de huidige status te bepalen.

Proactieve monitoring - proactive monitoring
(Zie proactieve bewaking in inleiding serviceproductie.)

Rapporteren
Verwijst naar de analyse , productie en distributie van de output van de activiteit die gemonitord wordt.

Reactieve monitoring - reactive monitoring
(Zie reactieve bewaking in inleiding serviceproductie.)

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.